Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и ПетровСофт ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.Рекламации

При получаване на стоката следва да проверите за несъответствия: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка. В случай, че установите такива следва да направите рекламация по реда на чл.125 от ЗЗП. При гореспоменатите констатации за несъответствие, следва да предявявите рекламция съгласно Чл.112 и Чл.113 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - в сила от 10.06.2006 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г.). Привеждането на стоката в съответствие се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. При проява на скрити фабрични дефекти и липси, следва да направите рекламация след установяването им в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП, който започва да тече от деня на получаване но стоката. В случай на непълна доставка Петровсофт ЕООД следва да достави липсващите части по най - бързия начин.Съгласно ЗЗП Чл. 52. (1) Доставчикът е длъжен преди сключването на договора да предостави своевременно на потребителя информация относно:

Името и адреса на доставчика - "Петровсофт" ЕООД с адрес на управление и седалище гр.София, п.к. 1853, кв. Челопечене ул."Яне Стоянов" 17, телефон за връзка 088 5579566

Основните характеристики на стоките са изписани в страницата за представяне на всеки продукт. Там има подробно описание със снимков материал цена с ДДС /цените на стоките са крайни/ и бутон за поръчка. Представената информация се предоставя от съответния производител. "Петровсофт" ЕООД не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама по смисъла на ЗЗППТ. Цената на стоките е за 1 брой, без включена в тази стойност цена на доставката и присъства на страниците за представяне на съответния продукт. За възможни правописни грешки доставчика не носи отговорност.

Начина на плащане, доставка и изпълнение на договора - това е описано на страницата "Доставка и рекламации". Заплаща се депозит в размер на пълната стойност на поръчката и транспорта с наложен платеж при получаването на стоката.

Как да пазарувате

Ако желаете да закупите даден продукт трябва да отворите страницата с описанието на продукта и да натиснете бутона "Добави към количката". Отваря ви се страница в която можете да коригирате количеството на избраните от вас стоки или да премахнете даден продукт от пазарската ви кошница. Ако желаете да си поръчате и други стоки натискате бутона "Продължи с покупките". След като вече сте уточнили вида на стоките и количествата продължавате нататък с бутона "Плащане". Следва да се регистрирате, ако не сте го направили преди това и да определите начина на плащане. След като дадете отново съгласие с Условията за ползване, потвърждавате поръчката и това е всичко.

Търговски марки

Всички изполвани търговски марки в този сайт са притежание на техните собственици.

Промяна на цени

"Петровсофт" ЕООД има право да коригира цените и облика на сайта, без за това да дължи предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. Ако има неволно сгрешена информация относно цена или количества на сайта доставчика е длъжен да уведоми потребителя още при обработката на заявката /преди изпращането и плащането/, като и двамата могат да се откажат от сделката ако не се стигне до консенсус.

Право на отказ от стока

Всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право без да посочва причина да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при условие, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и е във вида в който е получена. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на доставчика. Съобразно ЗЗП чл.53 до изтичане на срока от 7 работни дни, посочен в ЗЗП, чл.55 всички плащания са неавансови, а преди изтичане на 7-дневния срок, в който може да се откажете от сключения договор (поръчката), платената от Вас сума се приема като задатък (съобразен с чл.93 от ЗЗД). "Петровсофт" ЕООД се задължава да възстанови платените от Вас суми в срок до 15 дни от датата на която сте упражнили правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на потребителя. При явно разминаване на описанието на стоката в сайта и това, което потребителят е получил в действителност, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от него за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП в срок от 15 дни от получаване на върнатата стока в ненарушен търговския вид и опаковка или при желание от страна на потребителя я заменя със съответстваща на заявената. За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите, можете да сигнализирате Комисия за защита на потребителите : тел. на потребителя 0700 111 22 (на стойността на един селищен разговор от цялата страна).

Като условие за ползване на сайта се задължавате, че няма да използвате сайта за каквато и да е дейност, забранена от закона.

Настоящите условия се считат за приети от всеки който пазарува от сайта bureto.com и са актуализирани за последно на 09.09.2009 г.